Sesja plakatowa/krótkich doniesień


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w dwóch sesjach towarzyszących wykładom plenarnym w trakcie tegorocznego Sympozjum: Sesji Plakatowej oraz Sesji Krótkich Doniesień. W zgłoszeniu prosimy o zaznaczenie do której sesji kierujecie Państwo swoje zgłoszenie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania streszczeń dotyczących szeroko pojętych zachowań zwierząt. Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy. W trakcie trwania Sympozjum zakwalifikowane plakaty oraz ustne krótkie referaty zastaną poddane ocenie Komitetu Naukowego. Na zakończenie najlepsze wystąpienia i plakaty zostaną nagrodzone.

Streszczenia w języku polskim i angielskim (lub jedynie po angielsku) prosimy przesyłać na adres e-mail: michaldzieciol@wp.pl.


Instrukcja dla autorów do przygotowania streszczenia


Instrukcja dla autorów biorących udział w sesji plakatowej


UWAGA! Termin zgłaszania doniesień mija 20.04.2017.