Organizatorzy


Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Polskie Towarzystwo Etologiczne

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

COAPE Polska


Komitet organizacyjny


Dr hab. Michał Dzięcioł (Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich)

Prof. dr hab. Ewa J. Godzińska (Pracownia Etologii, Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

 

Prof.dr hab. Tadeusz Stefaniak (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej)

Mgr Andrzej Kłosiński (COAPE Polska)

Prof dr hab. Wojciech Niżański (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich)

Dr Julia Miller

Prof. dr hab. Jan Twardoń

Dr hab. Roland Kozdrowski, prof. nadzw.

Lek.Wet. Barbara Pieczewska

Lek. Wet Martyna Woszczyło

Mgr Jadwiga Godlejewska-Piątek

Mgr Edyta Kowalska

Dr Grzegorz J. Dejneka

Dr Wiesław Bielas

Dr Małgorzata Ochota

Dr Agnieszka Partyka

Dr Krzysztof Janeczko

Lek. Wet. Jacek Mrowiec

Lek. Wet. Agnieszka Bartoszewicz

Mgr Barbara Smalec

Lek. wet. Sylwia Prochowska

Lek. wet. Olga Rodak

Lek. wet. Katarzyna Wojtysiak

Lek. wet. Agata Dropińska

Sam. Ref. Małgorzata Wiewióra